Stokesia laevis ‘Mels Blue’®sense P23
Stokesia laevis ‘Mels Blue’®sense P23

Stokesia laevis 'Mels Blue'®sense P23

Stokesia laevis ‘Mels Blue’®sense P19