Rhododendron hyb. Tortoiseshell orange sense C5
Rhododendron hyb. Tortoiseshell orange sense C5

Rhododendron hyb. Tortoiseshell orange sense C5

oranje